Furaje animale 

Utilizarea Coloranților Naturali în nutriția animală

Coloranții sunt utilizați pe scară largă în furajarea păsărilor și a peștelui, datorită faptului că hrana animalelor în ferme nu este suficient de bogată in pigmenți naturali.

Se știe că anumiți pigmenți, în urma proceselor metabolice, se transferă în piele, carne, grăsime, ouă, penaj.

Astfel, penajul (la masculi), pielea, păsărilor și gălbenușul ouălor, carnea păstrăvului și a somonului pot căpăta nuanțe mai atractive pentru cumpărători.

Și cum "ochiul cumpără", fermierii apelează la adaosuri de coloranți în hrana animalelor, pentru a da o atractivitate sporită produselor lor.

Din păcate, unii fermieri folosesc coloranți artificiali, de multe ori și coloranți neaprobați pentru consum animal, pentru a obține aceste rezultate.

Acești coloranți artificiali pot fi nocivi atât și pentru sănătatea animalelor cât și a noastră și nu sunt permiși de către legislația Europeană în aditivarea furajelor pentru animale de fermă (Regulamentul UE nr. 1831/2003 cu amendamentele ulterioare).

După cum știm, coloranții artificiali sunt nocivi pentru om, iar în cazul în care sunt utilizați în hrana animalelor de fermă, nocivitatea acestora se poate transfera și la consumator.

Din fericire, există soluții care elimină aceste riscuri: Coloranții Naturali dar și cei cu structura chimică identică cu cei naturali (natural-identici).

Aceștia sunt cea mai potrivită soluție pentru a rezolva problema transferului de substanțe nocive din coloranții artificiali, prin alimente de origine animală, către noi.

Avănd eficiență dovedită, este necesar un aport foarte mic de Coloranți Naturali in hrana sau apa de băut a păsărilor sau în hrana somonului și a păstrăvului.

Pentru pigmentarea gălbenușului ouălor și a pielii păsărilor vă recomandăm:

Dozajele recomandate sunt orientative, acestea fiind determinate mai precis prin efectuarea de teste pe o perioada de aproximativ 3 - 8 săptămâni pentru a se observa în totalitate efectul de colorare, acesta fiind timpul necesar metabolizării colorantului și apariției sale în piele, ouă sau penaj.

Pentru pigmentarea cărnii somonului sau a păstrăvului, vă recomandăm:

Coloranții Naturali recomandați pot fi introduși practic în orice dozaj, deoarece nu au niciun efect nociv asupra păsărilor sau peștelui.

In cazul supra-dozării, singurul efect posibil este colorarea excesivă.

De aceea recomandăm ca testările să se înceapă de la dozajele minime recomandate.